Dansk

Detaljeret søgning

Søgeord:
  • Lagerstatus
  • Type


  • Fag
Nulstil søgning

Antal titler fundet: 11

Sproget - Hverdagens mirakel

Arndt, Hans
Bog

180 DKK
På lager
Dansk

Målet med bogen er at fortælle om sproget - hvordan det er bygget op, og hvordan det bruges. Om lyd og skrift, ord og udsagn. Om historien bagved, om sproget i samfundet, om det videnskabelige studium af sproget. Sproget er et stykke værktøj, det fineste og mest komplicerede, vi har. Alligevel håndterer vi det med stor behændighed, blot fordi vi er vokset op med det. Det er det, der er mirakuløst.
bog inkl. e-bog Bogen er skrevet for den almindelige sproginteresserede læser, og eksemplerne er hovedsagelig danske, selv om der undervejs også, til orientering og sammenligning, henvises til andre sprog.

Aktivt Dansk - Grammar and Word List for Beginners

Bostrup, Lise & Kim Andersen
Bog

245 DKK
På lager
Dansk

Aktivt dansk Grammar and Word List for Beginners is an essential part of the Danish language textbook Aktivt dansk. This textbook provides a functional knowledge of the modern Danish language, teaching the student to handle everyday situations in Danish, as well as to converse on topics such as e.g.

Turen går til Kanaløerne

Hansen, Ole Steen
Bog

50 DKK
På lager
Dansk Diverse

Stå stille på en klippe og mærk tidevandet dække føderne på få minutter. Besøg engelske pubber, far vild på snoede veje med franske navne, og udforsk gamle fæstninger. Nyd det frodige blomsterflor, de spændende badestrande, byernes myldrende liv eller ensomheden på en forblæst klippesti.
TILBUD: 50 DKK inkl. moms i stedet for 135

Sprog og sprogbeskrivelse

Herslund, Michael & Bente Lihn Jensen (red.)
Bog

285 DKK
På lager
Littérature - Linguistique Fransk Dansk

Sprog og sprogbeskrivelse er først og fremmest skrevet til de studerende på de erhvervssproglige BA-uddannelser.
Bogen rummer foruden en generel indledning til sprogvidenskaben en præsentation af dens centrale discipliner: fonetik og fonologi, morfologi og syntaks, semantik, pragmatik, tekstlingvistik, samt genetisk og typologisk lingvistik. Omslagets træ afspejler på flere måder bogens indhold. Bortset fra at træet kan ses som kundskabens træ, kaldes en hierarkisk struktur mange steder i sprogbeskrivelsen et 'træ', en metafor der afspejler det forhold at de enkelte dele forudsætter hinanden.
I lighed med træet er sproget desuden en til stadighed foranderlig størrelse, selv om det som træet med dets stamme synes stabilt og uforanderligt.

Om voksenundervisning

Jensen, Carsten Nejst
Bog

300 DKK
På lager
Dansk Diverse

TILBUD 30 DKK inkl. moms
Om at undervise voksne
Ved indgangen til 1990erne blev årtiet kaldt voksenundervisningens årti, en betegnelse, der ved udgangen af årtiet har vist sig at være ret præcis. Og intet tyder på, at andelen af voksne der vil eller skal uddannes og undervises aftager - snarere tværtimod.
At være voksenunderviser i dag er andet og mere end at undervise, det er også at planlægge og begrunde undervisning med baggrund i pædagogisk og didaktisk teori.
Om voksenundervisning - grundlag for pædagogiske og didaktiske refleksioner henvender sig til voksenundervisere og studerende i voksenpædagogik og voksendidaktik, der ønsker et bedre grundlag for planlægning og begrundelser af voksenundervisning.
Bogen indeholder bidrag fra ca. 35 forfattere, der alle beskæftiger sig med voksenundervisning.
Indholdsfortegnelse:
Kapitel 1: Voksenpædagogik
Pædagogik og voksenpædagogik
1. Pædagogik af Åge Rokkjær
2. Finnes det en voksenpedagogikk? af Svein Loeng
Viden og dannelse
3. Er informationer da ikke det samme som viden? af Steen Larsen
4. Dannelsen får krop af Ove Korsgaard
5. Den fjerde bølge af Johan Fjord Jensen
Pædagogiske tænkere
6. Om at have sans for 'det nye' - med Thomas Ziehe som anledning og inspiration af Kim Rasmussen
7. Bourdieu, habitus begrebet og voksenpædagogik i dag af Richard Lee Stevens
Kapitel 2: Voksenpædagogisk sociologi
Det moderne samfund
8. Forbi med kys og klap af J. Ørstrøm Møller
Voksenuddannelse og samfund
9. Hvis voksenuddannelse er svaret, hvad er så spørgsmålet? af Henning Salling Olesen
10. En dansk model for IT-integration i voksenuddannelserne af Bent B. Andresen
11. Almenkvalificering af Knud Illeris
Voksenuddannelse mellem system- og livsverden
12. VUC' fremtid på markederne af Preben Clausen
13. Hvor i alverden er voksenundervisningen på vej hen? - hurtige indfald, hidsige udfald og et enkelt eksempel af Leif Hansen
14. Nordisk Folkeoplysning - udvikling eller afvikling? af Ove Korsgaard
Kapitel 3: Voksenpædagogisk psykologi
Udvikling
15. Daniel J. Levinson og mandens årstider af Johan Fjord Jensen
Forskellighed
16. Intelligensens moduler af Mogens Hansen
17. His Majesty the Baby eller Om individualiseringstvang af Lars-Henrik Schmidt
Læreprocesser
18. Når virkeligheden konstrueres - læringspsykologi af Svein Sjøberg
19. Regressions- og progressionsinteresse af Thomas Ziehe
Samspil
20. Professionelt nærvær - om underviseres ubevidste kommunikation af Marianne Kristiansen
21. Urørlighedszonen af K.E. Løgstrup
Frafald
22. Jeg har ikke tid af Maureen Garland. Oversat, bearbejdet og kommenteret ved Peer Mylov
Kapitel 4: Voksendidaktik Undervisning og læring
23. At lære og at lære af Sven Erik Nordenbo
24. Fejlforståelser om undervisning af Knud Illeris
25. At lære er at forstå af Per Fibæk Laursen
26. Ansvar for egen læring - et modefænomen? af Jørgen Gleerup & Erling Petersson
27. At lære-at-lære af Erik Laursen
Indhold og styring
28. Almenkvalificering i uddannelserne af Knud Illeris, Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen & Lars Ulriksen
29. Andragogiske antagelser om selvstyring og ansvarlighed af Gitte Wichmann-Hansen
Kvalifikation eller dannelse
30. Almen kvalificering eller dannelsesprocesser af Kurt Aagaard Nielsen, Birger Steen Nielsen & Peter Olsén
Læringsmiljø for voksne
31. Læringsmiljø af Bjarne Wahlgren
Undervisnings- og arbejdsformer
32. Projektarbejde - med særligt henblik på social- og sundhedsuddannelserne af Carsten Nejst Jensen
33. En pædagogisk rehabilitering af mesterlæren? af Steinar Kvale
Lærerroller og kursistroller
34. Fra formidling mod læreprocesser af Erling Petersson
35. Vejlederrollen ved projektarbejde af Arno Kaae
36. Fjernundervisning og lærerrolle på AMU af Per Fi

Den lille danske grammatikoversigt

Olsen, Thira
Bog

20 DKK
På lager
Dansk

Den Lille Danske har til formål at klargøre de grammatiske regler så tidligt som muligt. Igen tilstræbes det at behandle de enkelte punkter på en enkelt side (eller ganske få sider) for at bevare overskueligheden. I 3. klasse kan man begynde at bruge den så småt, måske er det kun de første 3-5 linier i et afsnit der skal bruges, senere kommer eleven til resten.

10 faldgruber

Overaas, Kirsten Marie
Bog

235 DKK
På lager
Divers Fransk Dansk Diverse

Denne bog er en håndsrækning til alle dem, der ikke er oversættere, men som alligevel oversætter, hvad enten det er enkeltstående ord, citater eller lidt længere tekster.
Bogen gennemgår ti faldgruber, som giver anledning til de mest almindelige oversættelsesfejl, og gennemgår eksempler fra dagspressen, hvor oversættere elegant har undgået faldgruberne eller er gået i med begge ben. De ti faldgruber er:
Kulturspecifikke elementer, faste udtryk, falske venner, egennavne, rang og titler, fagsprog, stil, undersættelser, ikke-oversættelser, maskinoversættelser.
Bogen giver også en introduktion til grundliggende spørgsmål inden for oversættelsesteorien: Hvorfor kan man ikke bare skrive det, det hedder på det andet sprog? Hvad gør man, når et begreb kun findes i én kultur? Hvad "må" man, når man oversætter?
I modsætning til andre danske bøger om oversættelse er denne en praktisk håndbog, der især henvender sig til dem, der beskæftiger sig med journalistisk oversættelse, fx journalister, skribenter og kommunikatører, der bruger udenlandske nyhedstelegrammer, pressemeddelelser, interviews, artikler og kilder i deres arbejde, samt journalist- og kommunikationsstuderende og andre sprogarbejdere med interesse for oversættelse. Fokus er på oversættelse fra engelsk til dansk, men bogen kan også bruges af folk, der beskæftiger sig med andre sprogkombinationer.

Hit med jobbet - Skriv en ansøgning, der får dig til samtale

Rasmussen, Steen Kræmer
Bog

229 DKK
På lager
Dansk Diverse

Forfatteren har undervist over 2.000 jobsøgende. Han gør op med 30 års skabelon for den gode ansøgning. Bogen viser, hvordan du sætter din professionelle personlighed i spil.
Med din professionelle personlighed får du sat fokus på det, der gør dig fagligt unik. Du får dermed helt konkrete værktøjer til at vise din kommende arbejdsgiver, hvorfor det er dig, hun skal satse på.
Bogen giver dig ikke et Quick-fix, men hjælper dig med at gøre en målrettet indsats, der bringer dig tættere på det helt rigtige job. Alle jobsøgende, der er villige til at gøre noget ekstra for at få et job, kan have glæde af denne bog. Og det er i øvrigt ligegyldigt, om du har en lang videregående uddannelse, er butiksassistent eller lagermedarbejder.
Værktøjerne i bogen er for alle. Og de virker!

OUVRE-CUISINE Kulinarisk Ordbog - Fransk/Dansk/Dansk-Fransk

Schmidt, Marianne R. & Lisbeth Østergaard
Bog

180 DKK
På lager
Dictionnaires Fransk Dansk Diverse

Som navnet hentyder er ”køkkenåbneren” en kulinarisk ordbog (med udtale!) til brug for både kokke og mad interesserede. Denne lille samling af vigtige og nyttige franske ord og udryk indenfor kogekunsten giver plads til notater, leger med franske madordsprog og sjove illustrationer. Mere end 1000 franske køkken og fagudtryk. 69 sider 180,- DKK i.m. Leveres i flot gaveindpakning DEN PERFEKTE JULEGAVE - MANDELSGAVE - VÆRTINDEGAVE, UANSETANLEDNINGSGAVE... Og en app er på vej

Den lille terrorist
Nyhed
Souleimane, Omar Youssef
Bog

180 DKK
Ikke på lager
Dansk

Det er en bog om en rejse – mellem to lande, to civilisationer, to sprog
– En bog af en (ny) franskmand.
Det er et farvel til barndommen som det opleves af en lille syrisk dreng der bliver opdraget i en ”normal”, salafistisk familie til at blive en lille terrorist ligesom hovedparten af drengene i sit miljø. Det er også et farvel til diktaturstaten Syrien, et farvel til det arabiske sprog og til Orienten gennem en detaljeret beskrivelse af de begivenheder som får drengen til i første omgang at overtage sin opdragelsesidealer, men til senere at forkaste dem, blive dissident og slå ind på flygtningenes lange vej mod Frankrig. Den verden han beskriver, er ikke præget af Vesten, men gennemsyret af Islam, med islæt af følsomhed og humor.
Omar Youssef Souleimane er en syrisk journalist og digter. Han tilbringer sin ungdom i Saudi Arabien hvor han bliver opdraget efter Koranens strengeste principper, alt imens han i hemmelighed læser Éluards og Aragons digte. Han kommer til Paris som flygtning, og her lever han i dag. Den lille terrorist er hans første roman.
”Både rystende, humoristisk og poetisk fortæller den lille terrorist om de psykiske konflikter der har udviklet ham fra radikal islamtro til streng ateisme.” – Le Point
”En ydmyg og chokerende selvbiografisk beretning.”– PAGE des libraires

Barcelona

Bog
249 DKK
På lager
Otros Spansk Dansk

En del af serien vide verden
Der er mange måder at lære en fremmed by at kende på. Da jeg flyttede til Barcelona i sensommeren 1995 for at studere, besluttede jeg mig for at gøre det gennem kunsten og litteraturen. Jeg var i slutningen af 20'erne og havde brugt det meste af mit liv på at gøre mig bedre til et eller andet, hvad enten det så var sport, spil, venskaber, kæresteforhold eller studier. I de romaner og bøger, jeg havde læst hjemmefra, inden jeg tog til Barcelona, blev der talt om en speciel catalansk sjæl, der bestod af lige dele fornuft og galskab, seny i rauxa.
Jeg undersøgte fænomenet grundigt og fandt frem til, at det første, fornuften, afspejler sig i regionens i egne øjne mere disciplinerede arbejdsmoral end den, de har i resten af Spanien. Galskaben derimod drejede sig om at slippe kontrollen og give efter for sine lyster. Om at drikke igennem, feste og larme i gaden natten lang, om at male som Joan Miró, bygge kirker som Antoni Gaudí eller sprænge Gran Teatro del Liceu i luften, som anarkisterne gjorde i 1893.
Jeg er født og opvokset i en almindelig dansk familie af den slags, hvor man først kan slappe af, når man har nået, hvad der skal nås, så jeg tog ganske enkelt til Barcelona med et dybt ønske om at opdage nye og gale sider af mig selv, der kunne supplere min snusfornuft.
Tonny Vorm, fra bogens intro
Indholdsfortegnelse
Tonny Vorm Intro
Rigmor Kappel Schmidt Kunsten - Dalis museer
Martin Tønner Revolutionen - Rebellernes by
Morten Bruun Fodboldholdet - Mere end en klub
Regner Hansen Ramblaen - Et opspil til byen
Uffe Østergård Catalansk nationalisme - Selvstændighedens steder
Kasper Christiansen Stilen - Art nouveau- og modernismo-arkitektur
Regner Hansen Hjertet - Barcelonas bykerne
Rigmor Kappel Schmidt Parkerne - Barcelonas grønne side
Jens-Arne Sørensen Maden - Spisesteder, markeder og madkultur
Jens-Arne Sørensen Løftet - Solens stad